علیه ,السلام ,امام ,میکند ,جلسه ,ایشان ,علیه السلام ,امام زمان ,ظهور داریم ,امام علیه ,زمان علیه

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مادر بچه هابه یک جلسه مذهبی رفته وبودند- دران جلسه- سی دی جناب حجت السلام والمسلمین-حضرت جناب اقای شیخ محمد رضا حدائق رحمت اله علیه- درباره تفسیر زیارت ودعای –ال یاسین که از مصادر امام زمان علیه السلام ودرباره ایشان است چندین جلسه راصحبت فرموده اند باخود اوردند- در جلسه اول ایشان فرمودند- که حضرت علامه  مرحوم ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیهدراخرین جلسه درس خارج به علما وطلاب درس خارج فرمودندبروید درباره امام زمان علیه السلام سخنرانی کنید  که غریب  ترین امام علیه السلام امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم- ایشان را احیا کنید- البته  مایل هستم مفصل تحقیق ومطلب را بیان کنم- یک سری علائم قبل از ظهور داریم- ویک سری علائم بعداز ظهور داریم این علائم عظمت امام را روشن میکند واین نکته مورد توجه بوده است- که نقش امام علیه السلام چیست- بحث دراین باره زیاد است- اخیرا یک مقاله دانلود کردم که درباره همجنسگراها است یکدانشمند معروف که روی هم جنس گراها تحقیق میکند- شکوه وشکایت کرده است که درامریکا اصلا به انها توجه نمیشود وبودجه ناچیزی تعین میشود که بیشتر روی مسائل فیزیکی است واصلا از جهت روانی بسیار اندک شده است واین نشان میدهدخواست- سیاست مداران غرب است؟؟ وایشان  بیان میکند که هرچه سیاست میخواهد بگوید اینها دارای یکسری خصویات فیزیکی خاص هستند- هیچ محققی انراقبول نمیکند واینان رامریض روانی میداند- چرا  ازهول حلیم دردیگ حلیم افتاده اند خواستند لذت بیشتری ببرند وجامعه امروز این  مطلب بخوبی درک میکند وبیش از گذشته جنبه انتقادی برانها دارد- تحقیات نشان میدهد که این افراد درسن شصت سالگی همه کرمیشوند- طپش قلب پیدا میکنند- به امراض گوارشی شدید مبتلا میشوند مرض ایدز هم میگیرند ولی از همه مهمتر ناتوانترین افراددرسازمانها هستند وخیلی زود پریشان ترین افراد هستند تحقیقات ایشان درمسئله اخیر به این نتجه رسیده است چون جامعه انهارانمی پذیرد وچون انها ادبیات مدافع کار خودندارند  خود به خود منزوی میشوند ویا همچنس گرائی خودرا مخفی میکنند- ایشان مبتکر مشاورین خاص انها راتربیت میکند که به انها روحیه بدهند- یعنی بغض درگلو هستند- این یک نشانه-ادامه دارد

منبع اصلی مطلب : عرفان کربلا
برچسب ها : علیه ,السلام ,امام ,میکند ,جلسه ,ایشان ,علیه السلام ,امام زمان ,ظهور داریم ,امام علیه ,زمان علیه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : احیای نام امازمان علیه السلام!!